ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

"Se sluníčkem za pár let objevíme celý svět"

Vzhledem k jednotřídní mateřské škole je výukový program zároveň i třídním programem.

Jedním z hledisek při sestavování programu je poloha mateřské školy v krásném koutě přírody. Z toho vyplývá náš záměr preferovat praktické činnosti, které:

  • seznamují děti s přírodou a přírodními jevy, kladou důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, její pozorování a poznávání v jednotlivých ročních obdobích (pozorování práce na poli, na zahrádce, zvířat a ptáků .... )
  • umožňují vnímat okolní svět všemi smysly - prožitky dětí při návštěvě hasičů, obchodu, vánoční a velikonoční vesnické tradice, účast na společenských akcích obce (Zlatá hodinka, vítání občánků, výstavky, koncerty ... )
  • vedou děti ke zdravému životnímu stylu (zdravá výživa, pohyb ... )
  • podporují vytváření kladných vzájemných vztahů (vlídnost, ohleduplnost, vzájemná pomoc, slušnost, pěkné vztahy mezi dětmi ... )

•    ŠVP PV je sestavován na období tří let, během kterých dochází ke střídání jednotlivých témat

 

Struktura ŠVP PV:

Integrovaný blok:       Podzimní toulání

Seznam témat nabízených v daném integrovaném bloku:

Já a noví kamarádi

• Co nám vyrostlo na poli

• Slavíme posvícení

• Jaké barvy má podzim

• Když jsem byl miminko

• Moje rodina

• Jdeme na houby

• Koulelo se, koulelo červené jablíčko

• Co jíme a pijeme

• Jak si Amálka kutálela s oříšky

• Podzimní les hajného Robátka

 

Integrovaný blok:       Vláda paní zimy

Seznam témat nabízených v daném integrovaném bloku:

• Čertoviny

• Vánoční cinkání

• Přichází k nám nový rok

• Maxipes Fík ve škole

• Paní zima čaruje

• Na sněhu i na ledu, sportovat já dovedu

• Veselý masopustní rej

• Zdraví aneb my stonáme neradi

 

Integrovaný blok:       Jarní probouzení

Seznam témat nabízených v daném integrovaném bloku:

• Hody, hody, doprovody

• Kniha, můj přítel

• Jak se objevilo jaro

• S pohádkou za poznáním

• Život v medovém království

• Maminka slaví svátek

• Čarodějný týden

• Ten dělá to a ten zas tohle

• Zvířátka na statku

• Kdo mi pomůže, když jsem v nebezpečí

 

Integrovaný blok:       Těšíme se na léto

Seznam témat nabízených v daném integrovaném bloku:

• Poznáváme vesmír

• Děti, pozor, červená!

• Cestujeme s Pusíkem a Bellem kolem světa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

nep.jpgMateřská školaRychnovek- Zvole Zvole 1
552 25 Rychnovek

Telefon: 775 771 364

www.skolkarychnovek.cz

skolkarychnovek@seznam.cz

 

Přihlašování obědů pro cizí strávníky je možné vždy v pondělí do 6.30 hodin.

Následující dny do 13:30 hodin den předem.

 

 

 

 

paticka stranek