O mateřské škole

Provozovatelem mateřské školy je obecní úřad v Rychnovku.
Mateřská škola byla od 1.1.2003 součástí právního subjektu - Základní škola Rychnovek - Zvole, od 1.8.2006 je již samostatným právním subjektem. Od roku 1961 škola sídlí v bývalé faře a je jednotřídní. Škola stojí stranou komunikace, je obklopena spustou zeleně, polemi a řekou.

Děti jsou přijímány od 3 let. V prvním patře mají k dispozici hernu, třídu a samostatnou ložnici. V přízemí je kuchyně, jídelna a sociální zařízení.

Ke škole patří velká zahrada dostatečně vybavená k celoročnímu využívání (pískoviště, průlezky, houpačka, skluzavka, kladina, víceúčelová stěna pro míčové hry, stolečky a lavičky). Mírný svah je v zimě využíván k sáňkování.

V srpnu 2011 skončila ve funkci ředitelky paní Marcela Klapková. Novou Ředitelkou školy byla na základě konkurzního řízení jmenována Mgr. Zuzana Polednová.

Ve škole pracujeme podle Školního vzdělávacího programu "Se sluníčkem za pár let, objevíme celý svět", který platí po celý rok. Vzdělávání je realizováno individuálně i skupinově a směřuje cílevědomě k rozvoji dítěte. Mateřská škola je dostatečně vybavena hračkami a didaktickými pomůckami pro hry a tvořivou práci. Životospráva a psychosociální podmínky jsou přizpůsobeny potřebám dětí. Provádíme i poradenskou činnost pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání. Rodiče mají možnost chodit za svými dětmi do třídy. Přijímáme i děti se specifickými vzdělávacími potřebami, které se učí žít v kolektivu zdravých dětí.

 

 Mateřská škola využívá a čerpá Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, formou tzv. "Šablon" určených pro MŠ. 

Publicita Šablony.pdf

Publicita Šablony II.pdf

Publicita Šablony III.pdf

Publicita OP JAK.pdf

 

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

 

Projekt "Přírodní zahrada MŠ Rychnovek" je financován z dotačního programu Královéhradeckého kraje "Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta"

Publicita - Přírodní zahrada MŠ Rychnovek.pdf

 

 

 

Mateřská škola Rychnovek - Zvole - netfirmy.czMateřské školy - netfirmy.cz

 

Mateřská školaRychnovek- Zvole Zvole 1
552 25 Rychnovek

Telefon: 775 771 364

www.skolkarychnovek.cz

skolkarychnovek@seznam.cz

 

Přihlašování obědů pro cizí strávníky je možné vždy v pondělí do 6.30 hodin.

Následující dny do 13:30 hodin den předem.

 

 

 

 

paticka stranek