Drobečková navigace

Úvod > Jídelna

JídelnaZákladní informace o ŠJ

 • ŠJ je otevřena od 6 do 13:30 hodin
 • provoz ŠJ se řídí vnitřním řádem, který je vyvěšený na chodbě v budově MŠ a zveřejněný na webových stránkách (níže).
 • po nezaplacení obědů ve stanoveném termínu nemá dítě nárok na oběd a z tohoto důvodu nemůže pobývat v MŠ
 • odhlašování a přihlašování obědů a svačin je možné takto:  - v pondělí (nebo na začátku nového týdne) do 6.30 hod.  - další dny do 13:30 hodin den předem                                                               
 • přihlašování a odhlašování stravy je možné provádět na tel. čísle +420 775 771 364 nebo přes e-mail: skolkarychnovek@seznam.cz nebo přes formulář webových stránek "Kontakty"
 • první den nemoci má dítě nárok na odebrání obědu, následující den se musí oběd řádně odhlásit nebo bude účtován jako cizímu strávníkovi, tj. za 58,- Kč
 • obědy v první den nemoci se vydávají pouze do jídlonosičů (ne skleněné misky apod.), a to v době od 10.30 hod. do 11.00 hod.
 • cena stravného MŠ:
  věk dítěte cena za celý den cena za dopoledne
  3 - 6 let 44,- Kč 34,- Kč
  6 - 7 let 49,- Kč 39,- Kč
 • cena stravného ZŠ:
  7 - 10 let 29,- Kč/oběd
  11 - 14 let 30,- Kč/oběd
 • cena obědu cizí strávníci:
  cizí: 65,- Kč/oběd
 • od ledna 2015 jsou strávníci informování o přítomnosti alergenů v připravovaných pokrmech formou čísel za pokrmy, které náleží jednotlivým alergenům. Označení alergenů bude možné zjistit na vývěsce v suterénu MŠ

Způsob placení obědů

 • Od září 2016 je možné hradit stravu bezhotovostním převodem na účet nebo v hotovosti. Informace o platbách dostávají strávníci prostřednictvím nahlášených e-mailových adres.
 • Na počátku měsíce jsou vedoucí ŠJ rozesílány e-maily s informacemi k platbě. Od tohoto data je možné zasílat bezhotovostní platby, a to vždy NEJPOZDĚJI DO 15. DNE V MĚSÍCI!!!!!!!!
 • Způsob úhrady stravného uvádějí strávníci na přihláškách ke stravování. Případnou změnu je nutné nahlásit.
 • Společně se stravným hradí zákonní zástupci dětí z MŠ také tzv. "školné" (350,- Kč), a to stejným způsobem jako stravné.
 • Každý strávník (děti z MŠ, žáci ze ZŠ, cizí strávníci) je povinen uhradit vratnou zálohu ve výši 600,- Kč. Tato záloha bude vyúčtována a zpět strávníkům vrácena po ukončení odběru obědů (tj. když se strávník odhlásí)

Své dotazy a připomínky týkající se školní jídelny můžete konzultovat s vedoucí školní jídelny paní Alenou Městeckou nebo ředitelkou MŠ paní Mgr. Zuzanou Polednovou