ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

"Učím se, objevuji a poznávám pro život"

Vzhledem k jednotřídní mateřské škole je výukový program zároveň i třídním programem.

Jedním z hledisek při sestavování programu je poloha mateřské školy v krásném koutě přírody. Z toho vyplývá náš záměr preferovat praktické činnosti, které:

  • seznamují děti s přírodou a přírodními jevy, kladou důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, její pozorování a poznávání v jednotlivých ročních obdobích (pozorování práce na poli, na zahrádce, zvířat a ptáků .... )
  • umožňují vnímat okolní svět všemi smysly - prožitky dětí při návštěvě hasičů, obchodu, vánoční a velikonoční vesnické tradice, účast na společenských akcích obce (Zlatá hodinka, vítání občánků, výstavky, koncerty ... )
  • vedou děti ke zdravému životnímu stylu (zdravá výživa, pohyb ... )
  • podporují vytváření kladných vzájemných vztahů (vlídnost, ohleduplnost, vzájemná pomoc, slušnost, pěkné vztahy mezi dětmi ... )

        •    ŠVP PV je sestavován na období tří až čtyř let

Tematický plán pro školní rok 2022-2023.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská školaRychnovek- Zvole Zvole 1
552 25 Rychnovek

Telefon: 775 771 364

www.skolkarychnovek.cz

skolkarychnovek@seznam.cz

 

Přihlašování obědů pro cizí strávníky je možné vždy v pondělí do 6.30 hodin.

Následující dny do 13:30 hodin den předem.

 

 

 

 

paticka stranek