Drobečková navigace

Úvod > O nás > GDPR

GDPR

Základní informace k ochraně osobních údajů

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu. OsÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OsÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OsÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OsÚ.

Správce OsÚ:

Mateřská škola Rychnovek - Zvole, okres Náchod 

Pověřenec pro OsÚ:

Simona Michelová,+420 730 510 371
michelova@mikroregionupa.cz