Základní informace k ochraně osobních údajů

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu. OsÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OsÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OsÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OsÚ.

Správce OsÚ:

Organizace:       Mateřská škola Rychnovek - Zvole, okres Náchod  

Sídlo:                             Zvole 1, 552 25 Rychnovek      

IČ:                      710 10 297

DS:                      

Telefon:                        775 771 364

Email:                          skolkarychnovek@seznam.cz

Web:                            www.skolkarychnovek.cz

 

Pověřenec pro OsÚ:

Jméno:               Simona Michelová

Telefon:             730 510 371

Email:                       michelova@mikroregionupa.cz

 

 

Zásady ochrany osobních údajů.docx

Informace o zpracování web a cookies MŠ Rychnovek.docx

 

Mateřská školaRychnovek- Zvole Zvole 1
552 25 Rychnovek

Telefon: 775 771 364

www.skolkarychnovek.cz

skolkarychnovek@seznam.cz

 

Přihlašování obědů pro cizí strávníky je možné vždy v pondělí do 6.30 hodin.

Následující dny do 13:30 hodin den předem.

 

 

 

 

paticka stranek